Felanmälan, service & jour: 046-540 50 60

Din samarbetspartner inom El & Hiss

om oss

MSW Servicebolag i Löddeköpinge AB

MSW Servicebolag i Löddeköpinge AB drivs sedan 2003 av Ola Åkesson och Mikael Dahlgren, som båda är ägare till företaget som i grunden har specialiserat sig på plattformshissar och elinstallationer. I takt med företagets expansion så tillhandahåller vi idag alla på marknaden förekommande typer av hissar.

MSW service monterar hissar över stora delar av landet och företagets produkter har på senare år efterfrågats även utomlands. Vår policy är att kunden ska ha så kort väntetid som möjligt tillsammans med en hög kvalitet och god kunskap.

Vi utför även alla typer av elinstallationer; såsom nyproduktion, om- och tillbyggnation, underhåll samt reparation av befintliga installationer. Våra kunder är allt från privatpersoner till företag, kommuner och bostadsrättsföreningar. Antingen lämnas offert på uppdragen, eller så går vi på löpande timdebitering. Vill man ha ett serviceavtal så går det också utmärkt.

Vi är idag ett expansivt företag som sköter allt från tillverkning, installation och service till försäljning och administration. Företaget har expanderat under de senaste åren och det är vi så klart väldigt stolta över!

Vi på MSW

Micke Dahlgren

Grundare / Försäljning / Arbetsledning / Ekonomi

Ola Åkesson

Grundare / Försäljning / Arbetsledning

Magnus Svensson

Försäljning / Arbetsledning Hiss

Anna-Karin Svensson

Service / Försäljning

Niklas Kretz

Försäljning / Arbetsledning El

Jonas Ekstrand

Försäljning / Arbetsledning El

Elektriker


Henrik Jönsson
Hampus Thörner
Pontus Pihl
Henric Gunnarsson
Sixten Borgqvist
Robin Persson

Verkstad

Dan Jönsson
Magnus Qvist
Morgan Månsson

Hissmontörer

Tim Jönsson
Danny Gustafsson
Andreas Hjärèn
Glenn Thörn
Tony Keca
Jan Tillberg
Enes Kahrimanovic
Marwin Leiswall
Filip Sträng
Jacob Lindfors
Mattias Johansson
Rasmus Ståhl

GDPR

General Data Protection Regulation* (GDPR) är en EU-förordning som träder i kraft i maj 2018 som en tvingande lag. GDPR ersätter nuvarande nationell lagstiftning på området (t ex Personuppgiftslagen, PUL, i Sverige).

Som exempel på större förändringar i den nya lagen kan nämnas ökade krav på dokumentation, processer och informationssäkerhet, samt införandet av rollen dataskyddsombud (DPO), som kan liknas vid rollen personuppgiftsombud enligt PUL men med ökade krav.

Vad gäller lagring av personuppgifter så sparas dessa endast så länge de behövs för att kunna fullfölja avtalet med MSW`s kunder, eller så länge Msw`s har en laglig skyldighet att spara uppgifterna. Normalt sett inbegriper denna lagringstid reklamationstiden för den aktuella tjänsten.

Med anledningen av införandet av GDPR håller MSW på att se över de allmänna och särskilda tjänstevillkoren så att dessa skall stå i överensstämmelse med de nya lagkraven.

MSW anlitar externa underleverantörer och samarbetspartners för att utföra uppgifter för MSW`s räkning. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att underleverantörerna, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till personuppgifter som MSW behandlar. Bolag som hanterar personuppgifter för MSW`s räkning får alltid underteckna avtal med MSW för att vi ska kunna säkerställa en laglig överföring och en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra personuppgiftsbiträden.

Har du som privatperson ytterligare frågor om MSW`s GDPR-program går det bra att kontakta vårt dataskyddsombud på följande:                     e-postadress:

                                                                                                                  

 

Kredivärdiga

Prisbelönta

Snabbväxande

kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på MSW Service via kontaktuppgifterna nedan eller via formuläret. Vi lovar att svara så snart som det är möjligt.

MSW Service AB
Teknikvägen 3
246 43 Löddeköpinge

info@mswservice.se

046 – 540 50 60