Felanmälan, service & jour: 046-540 50 60

Din samarbetspartner inom El & Hiss

Installera solceller

solceller

Använd solenergin med hjälp av solceller och SOlcellspaneler

Det är nog ingen som missat den stora miljöpåverkan vi står inför och vikten av att ställa om till förnybara energikällor för att minska miljöförstörelsen. Vi på MSW vill bidra och ta ansvar genom att hjälpa till att installera solceller och solcellspaneler i Löddeköpinge och övriga Skåne.

Vad är solceller?

Solceller är halvledardioder som är mycket ljuskänsliga och omvandlar ljus till elektrisk ström. Solceller finns i flera olika storlekar och kan vara så små som några få kvadratcentimeter till stora sammanlänkade moduler upp till flera hundra kvadratmeter. Det finns flera typer av solceller men de vanligaste är Kristallina kiselceller, vilket har en hög prestanda och ett marmorliknande utseende. Kristallina har även tunnfilmsceller som inte har lika hög prestanda men har fördelen att de klarar högre temperaturer. Tunnfilmsceller kan göras helt svarta vilket gör att de är de vanligaste att använda som fasadmaterial.

Hur stor effekt kan man få?

Det finns flera faktorer som påverkar solcellspanelernas effekt och de främsta är hur solig platsen är. Effekten påverkas även om och hur mycket den skuggas, vilken lutning den har samt hur stort systemet är.

Solceller mäts i kilowatt Peak (KWp) och anger hur mycket el som kan genereras på 1000w/2m. Den totala mängden el som solceller genererar under ett år mäts i kilowattimmar (KWh). Den mest optimala placeringen är att solcellspanelen har en lutning mellan 10° och 50° och riktas mot söder.

Varför vi borde satsa mer på solcellspaneler i Löddeköpinge

Då Löddeköpinge ligger långt söderut i Sverige och Skåne är känt för att vara en av de platserna med flest soltimmar i Sverige, är det perfekt för solcellspaneler i Löddeköpinge. Sverige som har ett lågt ljust sommarhalvår ligger på liknande nivåer som stora delar av Centraleuropa. Om det i teorin monterades solcellspaneler på en tredjedel av alla tak som är södervända i Sverige skulle vi i Sverige kunna producera dubbelt så mycket el som vi förbrukar.

Att producera sin egen el genom solceller är både enkelt och ekonomist men framförallt oerhört klimatsmart då det är förnybar energi. Solcellspaneler har en lång livslängd och du kan ha ett konstant lågt elpris och slippa de annars varierande elpriserna.

Kontakta oss så hjälper vi dig att installera solceller i Löddeköpinge och övriga Skåne!

Installera solceller tak
kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på MSW Service via kontaktuppgifterna nedan eller via formuläret. Vi lovar att svara så snart som det är möjligt.

MSW Service AB
Teknikvägen 3
246 43 Löddeköpinge

info@mswservice.se

046 – 540 50 60